Newsletter Plasterek.pl [2010-05-21]

Aktualności

Plasterek.jpgŚwiętujemy pierwsze urodziny Plasterka!!!

Dziękujemy wszystkim za obecność, za wspólne rozwijanie plasterkowej społeczności, za dawane i przyjmowane przez siebie wsparcie oraz za każdą cząstkę dobra, która miała możliwość urzeczywistnić się za pośrednictwem Plasterka.


Baza wiedzy

hand.jpgDlaczego pomagamy innym - Każdy zna chociaż jedną osobę, o której może powiedzieć, że jest dobrym człowiekiem. Zawsze gotowy do udzielenia pomocy drugiej osobie, bezinteresowny, nie oczekuje niczego w zamian. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy są ludzie, którzy pomagają innym zupełnie bezinteresownie? Możemy się spotkać z dwiema przeciwstawnymi opiniami. Jedni uważają, że w dzisiejszym świecie nikt nie działa z pobudek altruistycznych, gdyż każdy dba tylko o własne korzyści. Inni twierdzą, że są ludzie którzy po prostu są dobrzy ze swej natury, to osoby o których się mówi, że mają złote serce.


Wieści

diner.jpgEmocje pod kontrolą nawet przy jedzeniu - Naukowcy z Temple's Center for Obesity Research odkryli jeden z powodów, który negatywnie wpływa na długoterminowe efekty diety odchudzającej. Okazuję się, że często są to emocje, z którymi pacjenci nie nauczyli się inaczej obchodzić, jak tylko przez jedzenie czegoś słodkiego lub czegokolwiek, co jest w zasięgu ręki.


fight.jpgRodzice szkolnych tyranów - Według raportu opracowanego dla American Academy of Pediatrics rodzice mogą zrobić bardzo dużo, by ich dzieci nie zostały szkolnymi tyranami. Ponieważ nawet 15% uczniów pada ofiarą przeróżnych form znęcania ze strony kolegów i koleżanek, pomoc rodziców w zapobieganiu tego zjawiska na pewno jest potrzebna. Kwestionariusz wypełniło prawie czterdzieści sześć tysięcy rodziców, których potomstwo było w wieku od dziesięciu do siedemnastu lat, czyli nieco powyżej tradycyjnie przyjmowanego za najbardziej problemowego okresu życia, to jest od sześciu do dziewięciu lat.


mice.jpgCoś na pamięć w starszym wieku - Dwa artykuły w czasopiśmie „Science" z 7 maja br. dotyczą działania leków zwanych inhibitorami deacetylacji histonów (czyli substancji spowalniających wyprowadzanie grupy acetylowej z białek zwanych histonami) na wspomaganie pamięci w starszym wieku. David Sweatt z University of Alabama w Birmingham przez dziesięć lat prowadził tego typu badania na doświadczalnych myszach dotkniętych chorobą Alzheimera...

 


Literatura

zachowania pro...jpgZachowania prospołeczne i antyspołeczne

autor: Clarke David

Książka opisuje naturę i przykłady prospołecznych  i antyspołecznych zachowań. Stanowi doskonałe wprowadzenie w ten obszar psychologii społecznej. Czytelnik znajdzie tu najważniejsze teorie i wyniki badań takich zjawisk, jak agresja, altruizm, obojętność. Prezentowane są również poglądy naukowców dotyczące wpływu mediów na zachowanie jednostki.

 


Grupy

rozwód1.jpgRozwód i życie po rozwodzie

Przeżyć rozwód i żyć szczęśliwie...

Utworzona: 14.05.2010, 13:07

 


grupa.jpgKochać za mocno

co zrobić kiedy kochamy partnera zbyt mocno...

Utworzona: 19.05.2010, 17:08 przez baśkaba

 

 « Lista wszystkich biuletynów