Rejestracja

:
:
:
:
:
Data urodzenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Siloe Dariusz Siatka (Administrator Danych), z siedzibą w Niepołomicach ul. Kościuszki 36, moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z serwisu pod adresem www.plasterek.pl (Serwis) w zbiorze danych Administratora Danych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204 z późniejszymi zmianami) w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie Serwisu, a także w celach statystycznych oraz do działań marketingowych prowadzonych przez Serwis lub za jego pomocą. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie.