Newsletter Plasterek.pl [2010-09-17]

Baza wiedzy

Bulimia(okładka).jpgZaklęci w bulimię - W niniejszej publikacji określenia „zaklęcia" użyłam w paradoksalnym znaczeniu, gdyż słowo to, powtarzane jak tantry, nie tyle jest „sposobem leczenia chorób i unikania "zła", co raczej oznacza funkcjonowanie chorych w „zaklętym" sposobie myślenia i zachowania. W takim rozumieniu chore funkcjonują według pewnych własnych przekonań i schematów poznawczych, które implikują powtarzające się autodestrukcyjne zachowania. Również pewne określone sytuacje zewnętrzne wywołują powtarzający się sposób funkcjonowania, który podtrzymuje objawy choroby.

W takim rozumieniu, „zaklęcia" paradoksalnie nie „odpędzają", lecz „przyciągają", stanowiąc warunki wspierające bulimię.

 


Temat miesiąca

shout.jpgAgresaj jest potrzebna - Każdego dnia media donoszą o kolejnych aktach przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży. Śledząc wiadomości dowiadujemy się, że coraz młodsze dzieci stosują agresję, jako sposób na rozwiązywanie  konfliktów i niepowodzeń. Politycy, psychologowie i rodzice biorą udział w narodowej debacie nad eskalacją agresji i przemocy w szkołach. Zewsząd słychać głosy o konieczności podjęcia konkretnych kroków, mających na celu zahamowanie fali agresji wśród dzieci.

Ale czy dążenie do usunięcia agresywnych zachowań u dzieci jest dobrym rozwiązaniem?

 


Wieści

friendship2.jpgTo co mówimy o innych, mówi bardzo wiele o nas samych - Pozytywna lub negatywna ocena trzech tylko znajomych, pozwoliła psychologom pod kierownictwem Dustina Wooda z Wake Forest University odkryć bardzo wiele o samych oceniających, jak donosi lipcowy „Journal of Personality and Social Psychology". Nawet gdy po upływie roku naukowcy powtórzyli podobny test na tych samych grupach przyjaciół i studentów oraz na członkach różnych organizacji, wyniki pozostały takie same, co świadczy tak o stałości charakterów uczestników badania, jak i o rzetelności przyjętej metodologii.


beauty.jpgUroda czasem obniża szanse na pracę, ale tylko w przypadku kobiet - Osoby atrakcyjne obojga płci mają zwykle wyższe zarobki, lepsze oceny zawodowych osiągnięć, większe szanse na przyjęcie do szkoły lub pracy oraz łatwiej przychodzi im werbowanie głosów we wszelkiego rodzaju wyborach. Zwykle nie znaczy jednak zawsze, przynajmniej w przypadku kobiet. O tym donosi Stefanie Johnson z University of Colorado Denver Business School, która wraz ze współpracownikami przeprowadziła szereg eksperymentów, a wnioski z nich opublikowała na łamach „Journal of Social Psychology".


ecocar.jpgCiekawostki z psychologii socjoekologicznej - Wpływ środowiska na nasze myślenie i zachowanie bada dziedzina psychologii zwana psychologią socjoekologiczną. Streszczenia jej ostatnich osiągnięć podjęli się dwaj naukowcy z University of Virginia, Shigehiro Oishi i Jesse Graham, na łamach czasopisma „Perspectives on Psychological Science".Ta czasem zaniedbywana szkoła może uzupełnić modne ostatnio podejście kulturowe i ewolucyjne w psychologicznych badaniach. Poniżej kilka ciekawostek z tej dziedziny w oparciu o opracowanie dwu wspomnianych badaczy.

 


Literatura

Bulimia(okładka).jpgBulimia. Przepisy, paradoksy i zaklęcia

Autorka: Małgorzata Talarczyk

„...Godność jest trwałym przekonaniem jednostki o jej autentycznej wartości, jako człowieka będącego niepodzielną całością: jest ona moralnym składnikiem osobowości każdego z nas".

Jedną  z cech osób cierpiących na zaburzenie odżywiania jest trudność w doświadczaniu godności. Trudność ta dotyczy, zarówno przeżywania godności osobistej, jak i właściwego oceniania jej źródeł takich jak: samoocena, samoakceptacja, szacunek dla siebie oraz poczucia wolności.

 


Grupy

krajobrazy.jpgKrajobrazy wewnętrzne

Tu odbywa się od 06.IX do 1.X.2010r cykl osobistych warsztatów pt. "Krajobrazy wewnętrzne"

Utworzona: 27.08.2010, 14:15« Lista wszystkich biuletynów