Nowy Newsletter Plasterek.pl - Czas rozwoju [2016-03-15]

wgląd.jpg

W dniach 18 -20 marca 2016 roku odbędzie się piąta edycja Przeglądu, której motyw przewodni stanowić będzie „Wgląd w relacje". Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w emisjach filmów poruszających szeroką tematykę związków interpersonalnych. Proces nawiązywania relacji społecznych, ich znaczenie w życiu człowieka oraz charakterystyczna dynamika to tylko niektóre z aspektów, które uczestnicy będą mogli analizować wraz ze specjalistami.

Celem projektu jest popularyzowanie psychologii w środowisku studenckim, ukazując jej naukowy charakter. „Wgląd" poprzez projekcję filmów stwarza przestrzeń do poruszania zagadnień związanych z codziennym funkcjonowaniem człowieka. Projekt stwarza okazję do odmitologizowania potocznego myślenia o psychologii oraz specjalistach tej dziedziny. Postaci i problemy przedstawione w filmach stają się wspólnym punktem odniesienia dla osób spoglądających z różnorodnych perspektyw, umożliwiając rozwijanie umiejętności odnajdywania wątków psychologicznych w sytuacjach kształtujących życie codzienne, a tym samym pełniejsze rozumienie motywów i genezy zachowań zarówno swoich, jak i innych ludzi.

Piąta edycja PFP „Wgląd" obejmuje:

•5 filmów tematycznych •Prelekcje filmowe •Panele dyskusyjne z ekspertami z dziedziny psychologii i filmoznawstwa •Wykład plenarny •Warsztaty tematyczne

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów oraz inne chętne osoby do udziału zarówno w emisjach filmowych, dyskusjach i warsztatach tematycznych. Udział w przeglądzie nie wymaga wiedzy psychologicznej.konferencja czas psychoterapii.jpg

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czas Psychoterapii" odbędzie się 21 - 22 maja 2016 roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Konferencja jest adresowana do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów - profesjonalistów, a także pasjonatów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności terapeutyczne w tym obszarze. Adresatami są praktycy i osoby ze środowiska akademickiego.

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych oraz praktycznych z obszaru psychologii klinicznej, psychoterapii i psychiatrii. Jako organizatorzy chcielibyśmy stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń w obszarze pracy przy użyciu narzędzi, technik w różnych podejściach terapeutycznych oraz weryfikacji ich możliwości i ograniczeń w pracy zawodowej.

Podczas Konferencji będą mieli Państwo okazję do wysłuchania wykładów gości specjalnych oraz wystąpień prelegentów podczas sesji referatowych, które skupią się na naukowym podejściu do psychoterapii. Szansą doskonalenia swoich praktycznych umiejętności będą warsztaty, w których będą mogli wziąć udział uczestnicy konferencji. Czas Psychoterapii to nie tylko przestrzeń naukowych dyskusji i wymiany poglądów. To także miejsce na integrację ogólnopolskiego środowiska naukowego, płaszczyzna nawiązywania nowych znajomości i przyszłej owocnej współpracy naukowej i zawodowej.

Proponowane obszary tematyczne:

  • Psychoterapia a psychologia kliniczna i psychiatria
  • Osobowość psychoterapeuty i pacjenta/klienta
  • Psychoterapia dla psychoterapeuty
  • Język psychoterapii - model świata, model zdrowia, model terapii
  • Współczesne wyzwania w psychoterapii
  • Nowe badania nad psychoterapią - obszar spotkania nauki z praktyką
  • Psychoterapia w biegu życia
  • Techniki oddziaływania w psychoterapii - rozwój
  • Psychoterapia w sieci - aspekty etyczne, szanse, ograniczenia
  • Neuroscience w psychoterapii
Tworzenie rzeczywistości wspomagającej procesy zmiany

wzorzec1.jpgZapraszamy do zapoznania się z artykułem Jana Dyba Tworzenie rzeczywistości wspomagającej procesy zmiany" zwycięzcy konkursu „Jakie są Twoje sposoby radzenia sobie za schematami?", który prezentuje sposoby pracy własnej opartej o zmianę tak zwanych wzorów zachowań. Autor uważa, że jeżeli w ogóle chcemy myśleć o procesie realnej zmiany, to przede wszystkim coś musimy zacząć robić w radykalnie inny sposób. Słowo robić jest tutaj nieprzypadkowe, gdyż z perspektywy neurobiologii jedną z rzeczy, która uruchamia nasze procesy nauroplastyczne w mózgu jest aktywność fizyczna

Czym zatem dla Ciebie jest zmiana? Odpowiedź na to pytanie pozwoli Ci zdefiniować czego tak naprawdę pragniesz w dążeniu do samodoskonalenia. Badacze z Mental Research Institute wyróżniają dwa rodzaje zmiany: pierwszego i drugiego rzędu. Ujmują oni człowieka jako swego rodzaju „system psychiczny". System ten jest zbiorem pewnym możliwości, w tym możliwości reagowania, zachowania, rozwiązywania problemów itd. W kontekście takiej koncepcji psychiki ludzkiej zmiana pierwszego rzędu, jest definiowana jako zmiana pozorna, która polega na mnożeniu już istniejących cementów. Według autorów taka pozorna zmiana może prowadzić do utrwalania problemu. Natomiast zmiana drugiego rzędu jest takim rodzajem zmiany, która wprowadza do systemu psychicznego nowe elementy, które zmieniają istniejącą sytuację problemową w sposób autentyczny.
« Lista wszystkich biuletynów