Psychoterapia tańcem i ruchem.

autor: Aneta Barta , źródło: Plasterek.pl

brak oceny

Psychoterapia tańcem i ruchemPsychoterapia tańcem i ruchem

Teoria i praktyka

redakcja: Zuzanna Pędzich

wydawnictwo: GWP

rok wydania: 2014

Psychoterapia tańcem i ruchem, zwana także DMT lub DMP (skrót angielskiej nazwy dance movement therapy/ dance movement psychotherapy), to w Polsce stosunkowo mało znana forma terapii. DMT to najogólniej mówiąc wykorzystanie kreatywnego ruchu w relacji terapeutycznej. Ruch w tym przypadku pojmowany jest bardzo szeroko - jako postawa, gest, oddech, taniec. Jest on sceną dla nawiązywanej relacji - terapeuta - pacjent -, która podobnie jak w innych szkołach psychoterapii, uznawana jest za najważniejszy czynnik leczący. Psychoterapia tańcem i ruchem oparta jest na idei, że ciało i umysł są nierozłączne. Zakłada ona, że ruch ciała odzwierciedla wewnętrzny stan emocjonalny człowieka, a zmiany w ruchu mogą prowadzić do zmiany w psychice, tym samym wspomagając rozwój.

Książka Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka prezentuje założenia i możliwości pracy metodą DMT, jej kluczowe koncepcje oraz podstawowe narzędzia. Zagłębiając się w lekturę książki można dowiedzieć się, co takiego ma w sobie taniec, iż stanowi podstawę terapii, co takiego skrywa w sobie ruch, iż ma on moc uzdrawianie nie tylko ciała, ale i duszy. Publikacja pokazuje jak powinna wyglądać sesja terapeutyczna metodą DMT, dlatego też może być doskonałym narzędziem pracy dla: terapeutów, psychologów, pedagogów dla tych wszystkich, którzy pragną poznać sposób wykorzystania w procesie terapii odczuć płynących z ciała, a wzbudzonych za pomocą ruchu. Teoretyczne założenia terapii tańcem i ruchem poparte są wieloma przykładami z praktyki, co stanowi nie tylko wzbogacenie treści, ale i potwierdzenie skuteczność opisywanej terapii. Po książkę śmiało mogą także sięgnąć osoby zainteresowane uczestnictwem w takiej terapii, gdyż wyjaśnia ona nie tylko w jaki sposób DMT działa, ale również pokazuje w jakich zaburzeniach i dolegliwościach sprawdza się najlepiej.

Psychoterapia tańcem i ruchem1Psychoterapia tańcem i ruchem

Terapia indywidualna i grupowa

redakcja: Zuzanna Pędzich

wydawnictwo: GWP

rok wydania: 2014

Książka ta stanowi uzupełnienie publikacji Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka. Tym razem autorki położyły szczególny nacisk na stronę praktyczną terapii DMT - dzieląc się swoimi własnymi doświadczeniami zdobytymi podczas pracy tą metodą. Tym samym książka pokazuje jak szerokie może być zastosowanie terapii tańcem i ruchem oraz jej ogromne możliwości, jakie można osiągnąć w procesie terapeutycznym. Każdy rozdział książki przedstawia oddzielny opis przypadku w jakim została zastosowana terapia DMT. Znajdziemy tu zatem osoby cierpiące na depresję, zaniedbane dzieci, kobiety po mastektomii, dorosłe osoby, które w dzieciństwie doświadczyły przemocy i wiele innych przypadków, w których terapia tańcem i ruchem pomogła przezwyciężyć określone zaburzenia. Niezwykle cenne w przedstawianych podejściach jest to, że autorki nie tylko opisują sam proces terapeutyczny, ale także dzielą się swoimi sukcesami i obawami, pokazując nie tylko mocne strony terapii, ale i ograniczenia.


Komentarze (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie ma jeszcze komentarzy