Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo

autor: Aneta Barta , źródło: Plasterek.pl

brak oceny

Dzieci z ADHD i ich rodzeństwoDzieci z ADHD i ich rodzeństwoAutor: Piotr Pawlak

Wydawnictwo: Impuls

Data wydania: 2013

Rodzina, to pewien system, którego elementy oddziałują na siebie wzajemnie. Jako całość rodzina wyznacza kierunek rozwoju swoich członków, a ci z kolei sprawiają, że nabiera ona takiego, a nie innego charakteru. Truizmem jest już stwierdzenie, że każda rodzina jest inna. Nabiera ono jednak innego wymiaru, kiedy pomyślimy o rodzinie, w której żyje dziecko z ADHD. Obecność takiego dziecka zmienia relacje między rodzicami, rodzicami a dziećmi oraz między rodzeństwem. Rodzina z dzieckiem z ADHD musi się zmierzyć nie tylko z trudnościami wynikającymi z nadpobudliwości dziecka, ale także stawić czoło otoczeniu, które postrzega ją przez pryzmat objawów ADHD, przypisywanych często nieumiejętnością wychowawczym rodziców. O ile dorośli w takim układzie mają mnóstwo możliwości poradzenia sobie z emocjami i stresorami, o tyle dziecko - rodzeństwo - narażone jest na wiele czynników mogących zaburzyć jego prawidłowy rozwój. Wśród tych najważniejszych i najczęściej spotykanych można wyliczyć: zmianę podziału ról w rodzinie, mniejszą ilość uwagi ze strony rodziców, dorastanie w atmosferze poczucia winy, wstydu, czy izolowania. Dziecko z ADHD wymaga ze strony rodziców poświęcenia mu mnóstwo uwagi koncentrując na sobie ich troskę. Zdrowe rodzeństwo w takim układzie może poczuć się zaniedbane i mniej ważne. Ciągłe zajmowanie się dzieckiem z ADHD może uczynić rodziców mniej wrażliwych na potrzeby zdrowego rodzeństwa lub przeciwnie, rodzice stają się wobec niego nadmiernie ulegli chcąc w ten sposób zrekompensować brak czasu i należytej uwagi. Dodatkowo samo dziecko z ADHD nierzadko staje się źródłem frustracji zdrowego rodzeństwa. Dziecko z ADHD często wyładowuje się na rodzeństwie, przeszkadza w codziennych czynnościach, narusza prywatność nie respektuje prawa do odpoczynku, czy chwili samotności.

Choć wszystko to może tworzyć obraz jakoby życie z siostrą lub bratem z ADHD miało same negatywne strony, to w rzeczywistości, jak wszystko, ma ono i swoje zalety. Dzieci wychowujące się w rodzinach z dzieckiem wymagającym szczególnej opieki są zazwyczaj bardziej wrażliwe, otwarte, więcej w nich akceptacji na inność i zrozumienia wobec problemów.

Zatem zadaniem rodziców, gdzie jedno z dzieci ma ADHD jest takie pokierowanie rodziną, aby jej członkowie odnieśli jak najwięcej korzyści przy równoczesnym minimalizowaniu negatywów. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego każda pomoc jest na wagę złota, a taką oferuje książka Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo autorstwa Piotra Pawlaka. Pozycja ta przedstawia kompleksowe ujęcie funkcjonowania rodziny z dzieckiem z ADHD. Rodzina jest tu przedstawiona w ujęciu systemowym zakładającym wzajemność wpływów wszystkich członków stanowiących system rodzinny. Chociaż książka ukazuje zagadnienia związane z samym ADHD, to w głównej mierze skupia się ona na pokazaniu świata, w którym nadpobudliwe dziecko funkcjonuje jako rodzeństwo. Książka w głównej mierze skierowana jest do terapeutów pracujących z dziećmi z ADHD, jednakże może także stać się źródłem inspiracji i nieocenioną pomocą dla rodziców, których jedno z dzieci ma zdiagnozowane ADHD.


Komentarze (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie ma jeszcze komentarzy