Niewerbalna komunikacja interpersonalna

autor: Aneta Barta , źródło: Plasterek.pl

brak oceny

Niewerbalna komunikacja1Niewerbalna komunikacja interpersonalna

Doskonalenie przez trening


Autor: Wiesław Sikorski

Wydawnictwo: Difin

Rok Wydania: 2011

Komunikacja to proces wymiany informacji. To jedyny sposób dzięki któremu możemy się zrozumieć i funkcjonować w grupie społecznej. Komunikacja może przybierać dwie formy: werbalną, kiedy treść komunikatu przekazujemy za pomocą słów oraz niewerbalną, kiedy to przekaz następuje przy użyciu mimiki, gestykulacji, tonu głosu, ubioru, postawy ciała, zachowanej odległości... . Zachowania niewerbalne stanowią blisko 65 - 70% komunikacji interpersonalnej, a w niektórych sytuacjach, jak chociażby podczas uprawiania seksu mogą osiągnąć nawet 100%. Komunikacji niewerbalnej nie możemy zatem uniknąć, a tym bardziej ignorować. Stanowi ona bowiem ważny aspekt naszego życia i znacząco wpływa na odnoszone przez nas sukcesy bądź doświadczane porażki.

Komunikacja niewerbalna może stanowić cenne źródło wiedzy na temat stanu umysłu i emocji drugiej osoby. Z uwagi na to, że ludzie dość rzadko świadomie posługują się, czy też kontrolują własną mowę ciała, to zawarte w niej treści niekiedy są bardziej wiarygodne niż przekaz za pomocą słów, które świadomie dobieramy po to by uzyskać określone i zamierzone cele.

Zatem zrozumienie istoty komunikacji niewerbalnej jest bardzo ważne dla tworzenia i podtrzymywania wzajemnych kontaktów. Znacząco wpływa na nasze zadowolenie z relacji i jakość nawiązywanych stosunków interpersonalnych.

Umiejętności komunikacji niewerbalnej zarówno w zakresie odbioru komunikatów, jak i nadawania można trenować, a jednym z niezwykle pomocnych sposobów w tym zakresie może być książka Niewerbalna komunikacja interpersonalna.

Umownie, książkę można podzielić na dwie części teoretyczną i praktyczną. W pierwszej - teoretycznej części, autor scharakteryzował istotę zachowań niewerbalnych, ich wielorakie funkcje, różnorodne obszary, a także ich znaczenie w codziennych relacjach interpersonalnych.

Druga cześć - praktyczna, pokazuje w jaki sposób każdy z nas może doskonalić swoje umiejętności komunikacji niewerbalnej. Przedstawione są tu treningi dzięki którym sami w zaciszu własnego domu możemy doskonalić niewerbalną komunikacje w codziennych kontaktach.

Książka pozwala zatem znacząco zwiększyć skuteczność korzystania z dobrodziejstw mowy ciała. Dzięki wykorzystaniu wiedzy z zakresu komunikacji niewerbalnej w różnych sferach naszej aktywności poprawi się nasza skuteczność w osiąganiu sukcesów zarówno osobistych, jak i zawodowych.


Komentarze (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie ma jeszcze komentarzy