Ja cielesne. Od normy do zaburzeń

autor: Aneta Barta , źródło: Plasterek.pl

brak oceny

Ja cielesne. Od normy do zaburzeńJa cielesne. Od normy do zaburzeń


Autor: Beata Mirucka, Olga Sakson-Obada

Wydawnictwo: GWP

Rok Wydania: 2012


Człowiek jest istotą cielesno - duchową. Oznacza to, że doświadcza siebie zarówno psychicznie, jak i cieleśnie. Od momentu, w którym mały człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę ze swojej odrębności, uczy się odróżniać swoje doznania psychiczne od tych płynących z ciała. Zaczyna pojmować, że źródłem bólu nie zawsze bywa ciało, a  choroba nie zawsze wpływa na pogorszenie nastroju. Uświadomienie sobie swojej cielesności, która jest nieodłącznym elementem nas samych i jej korelacji z naszą psychiką jest nieodzownym elementem na drodze pełnej akceptacji siebie. Niestety, niekiedy rozwój Ja cielesnego i Ja psychicznego nie przebiega harmonijnie. Dochodzi do zaburzenia w postrzeganiu i odbieraniu swojego ciała, co niekorzystnie odbija się na naszym funkcjonowaniu.


Książka Ja cielesne. Od normy do zaburzenia. autorstwa Beaty Miruckiej i Olgi Sakson-Obada pokazują, jak ważna jest nasza tożsamość cielesna w prawidłowym kształtowaniu naszej osobowości.

Autorki w swojej książce wyjaśniają, jak przebiega proces kształtowania się tożsamości cielesnej. Pierwszy rozdział książki poświęcony jest takim aspektom jak: obraz siebie cielesnego, różnicy w postrzeganiu ciała pomiędzy kobietą i mężczyzną, czy dojrzewaniem dziecka do wyznaczania własnych, odrębnych granic swojej cielesności.

W drugim rozdziale zostały omówione czynniki wpływające na tworzenie się tożsamości cielesnej. Autorki zwracają uwagę przede wszystkim na to, w jaki sposób relacje przywiązania, czyli silna więź emocjonalna z rodzicami, wyznacza sposób doświadczania siebie cielesnego. Pokazują mechanizm, który leży u podstaw dezintegracji Ja cielesnego i Ja psychicznego, mającego miejsce w sytuacji traumatycznej, stanowiącej zagrożenie życia bądź zdrowia. Księżak porusza również, jakże aktualne obecnie zagadnienie, wpływu czynników społecznych i kulturowych na wizerunek własnego ciała.

Rozdział trzecie omawia z kolei zagadnienia związane z psychopatologią, czyli takiemu kształtowaniu się i funkcjonowania Ja cielesnego, które w znaczny sposób odbiega od tak zwanej normy klinicznej. Przedstawione są tu takie zaburzenia jak: dysmorfobia, anoreksja, bulimia psychiczna, samouszkodzenia, czy ciąża urojona. Wszystkie zaburzenia związane z postrzeganiem i odbieraniem własnego ciała przedstawione są jako rezultat zagubienia człowieka w otaczającej rzeczywistości i jako strategie zaradcze mające pomóc czlowiekowi odnaleźć swojego miejsca.

Rozdział czwarty omawia zagadnienia związane ze wspieraniem prawidłowego rozwoju Ja cielesnego. Ponieważ doświadczenie siebie cielesnego kształtuje się przez całe życie człowieka, autorki pokazują, jak w trakcie dorastania dziecka zwiększa się liczba czynników istotnych dla rozwoju Ja cielesnego.

Książka Ja cielesne. Od normy do zaburzenia, to doskonała lektura dla wszystkich, którzy pragną zgłębić fenomen swojego ciała. W dzisiejszym świecie, w którym ciało staje się przedmiotem nierzadko decydującym o naszej wartości książka ta staje się „obowiązkową" pozycją. Warto po nią sięgną aby zrozumieć wszystkie mechanizmy kształtujące nasze postrzeganie i odbieranie własnego ciała, a tym samym pomóc sobie w prawidłowej, korzystnej dla poczucia włsnej wartości oceie swojej cielesności. To również doskonała pozycja dla rodziców i nauczycieli, którzy pragną pomóc dzieciom w prawidłowym zintegrowaniu swojego Ja cielesnego, a tym samym wpłynąć na stworzenie spójnego obrazu własnej osoby. 


Komentarze (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie ma jeszcze komentarzy