Mediacje w społeczeństwie otwartym

źródło: Wydawnictwo Gaskor

brak oceny

MediacjeMediacje w społeczeństwie otwartym


Autor: Magdalena Tabernacka, Renata Raszewska-Skałecka

Wydawnictwo: Gaskor

Rok wydania: 2012


Mediacje w społeczeństwie otwartym
to opracowanie, w którym zawarte zostały analizy i refleksje dotyczące prawnych, socjologicznych, psychologicznych i ekonomicznych aspektów prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych.

Sędziowie, prokuratorzy, mediatorzy, a także przedstawiciele nauki przedstawiają aktualne uwarunkowania działania tej instytucji w karnym postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym, a także w sferze działania administracji publicznej i władzy ustawodawczej.

Książka adresowana jest  zarówno do osób zajmujących się naukowo problematyką mediacji, jak i  praktyków. Poszczególne opracowania przedstawiają nie tylko skalę tych problemów, ale zawierają również prognozy, a także wskazówki, które można wykorzystać w praktyce.

W publikacji omówiono m. in.:

  • proceduralne bariery prowadzenia mediacji,
  • problem charakteru motywacji do kierowania spraw do mediacji,
  • problem psychopatii stron - jako przesłanki  negatywnej prowadzenia mediacji,
  • zjawisko wiktymizacji wtórnej,
  • mediację transgraniczną w obrocie gospodarczym zarówno na rynku globalnym, jak i w Unii Europejskiej,
  • mediacje elektroniczne (ODR) w wymiarze transgranicznym.

 

Komentarze (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie ma jeszcze komentarzy