Seksualność człowieka...

brak oceny

Sekcja Kliniczna Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ,
Sekcja Seksuologii Koła Nauk Psychologicznych Pragma przy IPS UJ
oraz Studenckie Koło Seksuologii UŚ


zapraszają na kolejną z cyklu studencką konferencję naukową:


„Seksualność człowieka w kulturze, nauce i terapii"


Kraków, 19-20 marca 2010


Celem organizowanego spotkania naukowego, obok kontynuacji zeszłorocznego poszerzania wiedzy studentek i studentów na temat wybranych psychologicznych aspektów seksualnego funkcjonowania człowieka, jest zainicjowanie inspirującej wymiany naukowej między młodymi badaczkami i badaczami podejmującymi w swojej pracy tematykę seksualności. Z tego też względu program konferencji, obejmujący dotychczas wykłady zaproszonych gości i zajęcia warsztatowe,
wzbogacony został o otwarte sesje referatowe i posterowe, do udziału w których serdecznie zapraszamy studentki i studentów, doktorantki i doktorantów, pracownice i pracowników naukowych oraz praktyczki i praktyków zainteresowanych tą dziedziną wiedzy. W trakcie konferencji chcielibyśmy zająć się seksualnością ujmowaną w trzech globalnych perspektywach: kulturowej/kulturoznawczej, naukowej/badawczej oraz terapeutycznej/praktycznej. Wśród szczególnie interesujących nas zagadnień znajdują się:


  • seksualność w biegu życia ludzkiego, rozwój seksualny człowieka,
  • historia naukowych [w szczególności psychologicznych] badań nad seksualnością,
  • mniejszości seksualne,
  • seksualność a płeć,
  • diagnoza, profilaktyka i terapia zaburzeń seksualnych,
  • terapia sprawców i ofiar przestępstw oraz nadu?yć seksualnych,
  • seksualność osób niepełnosprawnych,
  • pogranicza normy i patologii w seksuologii,
  • seksualność w kontekście przemian społecznych, obyczajowych i historycznych,
  • przedstawienia seksualności w mediach i sztuce.


Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów, posterów oraz warsztatów w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2009 roku na adres mailowy: seksualnosc.czlowieka@o2.pl


O kwalifikacji do czynnego udziału w konferencji rozstrzyga Komitet Naukowy, zachowując równocześnie prawo do zmiany formy wystąpienia [dot. wyłącznie zgłoszeń posteru lub referatu]. Wstępnie zakładany czas trwania referatu wynosi 15 minut, natomiast warsztatu 2 godziny zegarowe.

Koszt czynnego uczestnictwa w konferencji obejmujący m.in. materiały konferencyjne oraz poczęstunki wynosi 60zł. Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Dane niezbędne do dokonania płatności zostaną rozesłane do Państwa wraz z informacją o kwalifikacji do czynnego uczestnictwa w konferencji przed 30 listopada 2009. Przewidujemy publikację wybranych przez Komitet Naukowy referatów w recenzowanym tomie pokonferencyjnym oraz konkurs na najciekawszy poster.
Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.seksualnoscczlowieka.pl


Komitet Naukowy w składzie: 

Dr hab. K. Popiołek, Prof. UŚ

Dr hab. J. Maciuszek

Dr hab. M. Opoczyńska-Morasiewicz

Dr G. Iniewicz

Dr P. Słowik

Mgr M. Mijas

Komitet Organizacyjny w składzie:

Dr G. Iniewicz

Dr M. Wysocka - Pleczyk

Mgr M. Mijas

Mgr A. Baran

E. Błaszczuk

A. Bancer

E. Charzyńska

A. Mateja

T. Zawadzki

Komentarze (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie ma jeszcze komentarzy