Konkurs

autor: Plasterek.pl

brak oceny


plakatDrodzy Plasterkowicze


Gdybyście mieli wyobrazić sobie maskotkę portalu Plasterek.pl, to jak by ona wyglądała i jak się nazywała?


Ogłaszamy konkurs na stworzenie maskotki portalu Plasterek.pl!!!

 

Uruchom swoją wyobraźnię, kreatywną część swojej osoby i stwórz grafikę przedstawiającą maskotkę Plasterka oraz nadaj jej imię. Napisz także w kilku słowach dlaczego powinna wyglądać właśnie w ten sposób.

Dla autorów najciekawszych prac przygotowaliśmy nagrody w postaci:

Możliwości uczestniczenia w warsztatach on line organizowanych przez Plasterek.pl, książki o wartości do 50zł, rocznych aktywacji kont Premium, promocji zwycięzcy na portalu Plasterek.pl


Wartość nagród dla laureata I miejsca to prawie 750zł!


Na Wasze pomysły czekamy do końca października 2010.

Prace należy nadsyłać na adres plasterek@plasterek.plRegulamin konkursu na stworzenie maskotki portalu Plasterek.pl


1. INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem konkursu oraz sponsorem nagród jest Siloe Dariusz Siatka z siedzibą w Niepołomicach przy ulicy Kościuszki 36.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu graficznego maskotki wraz z jej nazwą dla portalu www.plasterek.pl

Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.


2 CEL KONKURSU

Zwycięski projekt ma się stać wizytówką portalu Plasterek.pl i odwoływać się do jego tematyki. Będzie wykorzystywany między innymi jako wizerunek portalu przy różnego rodzaju działaniach promocyjnych.


3. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs jest konkursem otwartym, skierowanym do wszystkich użytkowników oraz gości portalu Plasterek.pl, natomiast z otrzymaniem nagród wiąże się konieczność rejestracji konta na portalu Plasterek.pl


4. WYGLĄD PRACY I WYMAGANIA TECHNICZNE

Projekty powinny być przygotowane komputerowo. Technika rysunku to grafika trójwymiarowa lub dwuwymiarowa, wektorowa (czcionki zamienione na krzywe) lub rastrowa (format minimum 1024x768, 300DPI).


5. NAGRODY

 I miejsce

  • Promocja zwycięzcy lub przedmiotu jego działalności na portalu Plasterek.pl, o wartości 450zł (materiały promocyjne dostarcza zwycięzca)
  • Udział w dwóch, wybranych przez zwycięzcę, warsztatach on line odbywających się na portalu Plasterek.pl, których cena nie przekracza 100zł. W przypadku wyboru warsztatu, którego cena przekracza 100zł zwycięzca może wziąć w nim udział dopłacając różnicę w cenie. Zwycięzca ma prawo wykorzystania tej nagrody do końca kwietnia 2011 roku.
  • Roczna aktywacja konta Premium na portalu Plasterek.pl
  • Książka wydawnictwa Helion o wartości do 50zł. Zwycięzca ma prawo wyboru książki spośród prezentowanych na wszystkich stronach wydawnictwa. (Wybierz już teraz: Helion, Onepress, Sensus, Septem)

II miejsce

  • Udział w jednym, wybranym przez zwycięzcę, warsztacie on line odbywającym się na portalu Plasterek.pl, którego cena nie przekracza 100zł. W przypadku wyboru warsztatu, którego cena przekracza 100zł zwycięzca może wziąć w nim udział dopłacając różnicę w cenie. Zwycięzca ma prawo do wykorzystania tej nagrody do końca kwietnia 2011 roku.
  • Roczna aktywacja konta Premium na portalu Plasterek.pl

III miejsce

  • Roczna aktywacja konta Premium na portalu Plasterek.pl


Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają aktywację konta Premium na pół roku


6. HARMONOGRAM KONKURSU

Termin nadsyłania prac: 31 październik 2010

Ogłoszenie wyników: 08 listopad 2010


7. NADSYŁANIE PRAC

Prace należy nadsyłać na adres e-mail: plasterek@plasterek.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub, zapisane na płycie CD, na adres: Siloe Dariusz Siatka ul. Kościuszki 36 32-005 Niepołomice

Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane oświadczenie, które można pobrać tutaj - oświadczenie


8. PRAWA AUTORSKIE I POSTANOWIENIA PRAWNE

Warunkiem zakwalifikowania projektu do konkursu jest przesłanie wraz z projektem skanu podpisanego oświadczenia uczestnika konkursu, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego projektu, że nie są one ograniczone na rzecz osób trzecich, oraz że z chwilą przystąpienia do konkursu uczestnik przenosi majątkowe prawa do projektu na rzecz organizatora. Oświadczenie jest do pobrania tutaj.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na opublikowanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko) na stronie www.plasterek.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Uczestnik konkursu oświadcza także, że na prośbę organizatora wyśle na wskazany przez niego adres, oryginał oświadczenia przeniesienia praw do projektu.


Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: plasterek@plasterek.pl

 

Powiedz znajomym o konkursie

Komentarze (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie ma jeszcze komentarzy